Cementdekvloeren

Zandstorten


Privacyverklaring

Jos Butler Vloeren
Gevestigd aan de Handelsweg 29, 4387 PC te Vlissingen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59260718.

Persoonsgegevens die wij gebruiken
Door gebruik te maken van de diensten van Jos Butler Vloeren of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Eventueel (indien u een bedrijf heeft) uw KvK- en BTW-nummer
Waar wij deze gegevens voor gebruiken
Deze gegevens gebruikt Jos Butler Vloeren voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor de levering van onze vloeren op het juiste adres.
Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over de levering van uw vloer, of om te reageren op een offerte-aanvraag.

Hoe lang bewaart Jos Butler Vloeren deze gegevens
Indien u van onze diensten gebruik heeft gemaakt en er dus een overeenkomst tussen u en Jos Butler vloeren tot stand is gekomen, zijn wij (door de Belastingdienst) verplicht om deze gegevens minimaal 5 jaar te bewaren.
Als er geen sprake is van een overeenkomst worden uw gegevens ongeveer 1 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Gegevens delen met anderen
Onze administratie wordt verzorgd door DRV Accountants en Adviseurs in Bergen op Zoom, zij beschikken daardoor over onze klantgegevens. Verder worden door Jos Butler Vloeren op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden.

Beveiligen
Jos Butler Vloeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jos Butler Vloeren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die u op de website invult niet in verkeerde handen vallen.

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Geen cookies
Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken
Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:
 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
 • Bezochte pagina's van onze website
 • Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier
Indien u gebruik maakt van het offerteformulier op onze website beschikken wij over uw naam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door hackers, omdat onze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld op het formulier (offerte aanvraag).